ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันครองบรมธาตุซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ลงประกาศวันที่ 13 ก.ย. 65

Visitors: 80,156