ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผย/ประกวดราคา
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด 
วันที่ลงประกาศ 

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (จ้างออกแบบ) Smile Innocent  23 ก.ค.63 

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี (เปลี่ยนแปลง) Embarassed Foot in Mouth  23 ก.ค.63 

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง 

ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.อินทร์บุรี  Embarassed Innocent 23 ก.ค.63 

รายละเอียดคุณลักษณะ

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง-ประเภทรถบรรทุก-ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน Yell Surprised Kiss  
ส.ค. 62

ขอบเขตงาน

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง-ประเภทรถบรรทุก-ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน Embarassed Embarassed Kiss   
ส.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง-ประเภทรถบรรทุก-ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน Kiss Tongue Out Wink Kiss  
ส.ค. 62

ประกาศ ประกวดราคา

ซื้อรถยนต์ส่วนกลาง-ประเภทรถบรรทุก-ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2.400 CC ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน Cool Embarassed Wink Tongue Out Yell Kiss Surprised Laughing Kiss Innocent 5
ส.ค. 62 

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน  25,560 ถุง Embarassed 29 พ.ย.61

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 30,932 ถุง Kiss 31 ต.ค.61

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี EmbarassedWinkLaughingTongue Out 12 ก.ย.61

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3 เมตร ทางข้างละ 0.15 เมตร Smile  12 ก.ย.61  

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 12 ก.ย.61 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง Smile 15 ส.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๗ เครื่อง Smile 15 ส.ค.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 6 ก.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 6 ก.ค.61
ปร.4/ปร.5 ติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvหมู่ที่2อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี SmileWink 6 ก.ค.61
การเปิดเผยราคากลางงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 28,000 ถุง Smile 26 มิ.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 5 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile Wink 5 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Smile 2 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Smile 2 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ซ่อมแซมถนนลงลูกรังหรือหินคลุกในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.อินทร์บุรี หมู่ที่ ๑-๑๐ Wink Wink 2 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Smile 2 เม.ย.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Smile 2 เม.ย.61
ปร.4/ปร.5 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ Wink Wink 2 เม.ย.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อเต็นท์ Smile 8 มี.ค.61
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อเต็นท์ Smile 8 มี.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 30,210 กล่อง Smile 5 มี.ค.61
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี Smile  8 ก.พ.61
ปร.4/ปร.5 วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี Smile Smile 8 ก.พ.61 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปูหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี Smile 8 ก.พ.61 
ปร.4/ปร.5 ปูหญ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี Smile Smile 8 ก.พ.61 
ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 56,560 กล่อง Smile 21 ธ.ค60 
ตารางแสดงวงเงิน/ปร.4/ปร.5 ก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 5 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Wink Wink Wink 18 ธ.ค.60 
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 26,828 กล่อง Laughing 27 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
สรุปประมาณค่าก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี Smile 27 พ.ย.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 19,580 กล่อง Laughing 31 ต.ค.60
ร่างขอบเขตงาน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Laughing 9 ต.ค.60
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Smile 9 ต.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 30,210 กล่อง สำหรับนักเรียนในเขต.อบต.อินทร์บุรี Smile 14 ก.ย.60
ประกาศตรวจงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 9 Laughing 23 ส.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 6 ตัว Smile 5 ก.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
Smile
5 ก.ค.60 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กในเขตอบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 Smile
28 มิ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 Smile
 11 พ.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  20 เม.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  16 ม.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile 05 ม.ค.60
ประกาศผลการจัดจ้างฯ ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 28 พ.ย.59
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Laughing 19 พ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงสนามกีฬาโดยการปูบล็อกทางเท้า  Smile 09 พ.ย.59
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 WinkSmile 1 ต.ค.59


อ่านข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
กำหนดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)
 เอกสารแบ 1 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เอกสารแนบ 1, 2
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี 2563
 
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้่าง พ.ศ.2563 เอกสารแนบ 1
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563  เอกสารแนบ 1
ประชาสัมพันธ์แจ้งตรวจสอบแบบบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562
 เอกสารแนบ 1,2
กำหนดการจัดกิจกรรมลดปริมาณ การคัดแยกและการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรม Big Cleaning Day เอกสารแนบ 1,2
แผนการสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ1
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพของสถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกอบพิจารณาการอนุญาต 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานการผลปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของอบต.อินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2561
กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
กำหนดการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564 
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2560 
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559
กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสารแนบ 1,2,3,4 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ 1,2,3,4 


ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

Visitors: 49,740