ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี กำหนดการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ.2561-2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.60-31 ม.ค.61

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผย/ประกวดราคา
โครงการ
เอกสารดาวน์โหลด 
วันที่ลงประกาศ 
ตาราง ปปช จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 19,580 กล่อง Laughing 31 ต.ค.60
ร่างขอบเขตงาน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Laughing 9 ต.ค.60
ตาราง ปปช จัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ Smile 9 ต.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน 30,210 กล่อง สำหรับนักเรียนในเขต.อบต.อินทร์บุรี Smile 14 ก.ย.60
ประกาศตรวจงานจ้าง ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 9 Laughing 23 ส.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 6 ตัว Smile 5 ก.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
Smile
5 ก.ค.60 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กในเขตอบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
 Smile
28 มิ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 Smile
 11 พ.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 1 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  20 เม.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile  16 ม.ค.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  Smile 05 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Laughing 19 พ.ย.60
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงสนามกีฬาโดยการปูบล็อกทางเท้า  Smile 09 พ.ย.59
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ตาราง ปปช ซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัสติกส์คอนกรีตทางเข้าบ้านดอนแสงจันทร์ หมู่ที่3,5 ต.อินทร์บุรี Smile 26 ต.ค.59
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 WinkSmile 1 ต.ค.59


อ่านข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน

Visitors: 19,264