ออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร โดยปรับปรุงหลังคา ผัง ก่ออิฐ ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง พื้นหลังสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสำโรง (เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลอินทร์บุรี ลงประกาศวันที่ 9 ส.ค. 65

Visitors: 80,156