ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) ลงประกาศวันที่ 20 ก.ค. 65

Visitors: 80,156