ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายถนนตลาดอินทร์บุรี-สิงห์บุรี ไปทางทิศตะวันออก ถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 บ้านหัวเกาะ ม.10 วันที่ลงประกาศ 17 ก.ย. 64

Visitors: 80,154