ประกาศ แผนการดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Visitors: 80,156