พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕:๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 

Visitors: 10,033