ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

 

   

ปลาช่อนแดดเดียว                                     

     

การตัดเย็บผ้าไทยประยุกต์  

   

ขนมเปี๊ยะอินทร์บุรี                                     

     

เนื้อหมูแดดเดียว 

Visitors: 9,351