รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

 

กำนัน ตำบลอินทร์บุรี นายธีรวุทธ  ภักดีรักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1 นายชญาพัฒน์ แย้มนุ่น
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2 นายสินศักดิ์  ปานกล่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 นายศิริชัย  ปานกล่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4 นายช้าง  โพธิ์นิ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 นางเพ็ญศรี  โพธิ์นิล
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6 นายสานิตย์  สายดำ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 นายชูชาติ  เยาว์ทุม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8 นายทองทรัพย์  อำไพ
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 10 นายสมชาย  วัชรอาภาไพบูลย์                                    
Visitors: 65,303