สายตรง ปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี 

 

 นายสกล  มาระโรจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

โทรศัพท์ : ๐๓๖ ๕๑๐ ๘๐๔

มือถือ     :  ๐๘๓ ๐๕๕ ๓๘๓๕

○ แจ้งเรื่องร้องเรียน ○

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 47,863