สายตรง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี  

นายศรีคำรณ  สุวรรณสัมพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

โทรศัพท์ : ๐๓๖ ๕๑๐ ๘๐๔

 มือถือ  : ๐๘๑ ๙๔๘ ๔๘๒๐

○ แจ้งเรื่องร้องเรียน ○

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 
                          -ไม่มี-
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 
                          -ไม่มี-
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 (ต.ค.62-ปัจจุบัน)
                          -ยังไม่มีข้อร้องเรียน-
Visitors: 47,865