การติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

•♦• การติดต่อสื่อสาร •♦•

 

ชื่อองค์กร      :      องค์การบริการส่วนตำบลอินทร์บุรี
ที่ตั้ง      :      เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนสายการ้อง-หนองสุ่ม
        ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
        รหัสไปรษณีย์ ๑๖๑๑๐
 โทรศัพท์   :    ๐ ๓๖๕๑ ๐๘๐๔
 โทรสาร (แฟกส์)   :    ๐ ๓๖๕๑ ๐๘๐๔
 อีเมล์ (e-mail)   :    webmaster@inburisao.net
 เว็บไซต์   :    http://www.inburisao.net/
         

 

 แผนที่การเดินทาง 

Visitors: 47,865